Wednesday, October 31, 2007

Page View คืออะไร

เมื่อมีคนมาดูหน้าเว็บของคุณต่อไปนี้จะนับเป็น 1 หน้า :

1. ดูโปรไฟล์ของคุณ
2. ดูบล็อกของคุณ
3. ดูรายชื่อเพื่อนของคุณ
4. ดูความเห็นทั้งหมดของคุณ
5. ดูรูปที่คุณโพส
6. ดูเลเอ้าท์ที่คุณแชร์

กรณีต่อไปนี้จะไม่นับแต้ม :

1. รีเฟรชหรือโหลดใหม่
2. หน้าไหนที่อ่านแล้วในระยะเวลา 3 วินาที

No comments: